بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

یه بنده خدایی تو گوگل سرچ زده "پارچه کدری" و رسیده به وبلاگ من.
اصن انقد کنجکاو شدم کجای بلاگم این عبارت هست، که خودمم یه بار سرچ زدم.
ینی فدای گوگل واقعن...!

  • ...:: بخاری ::...