بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

ــ خب به سلامتی آقا پسرتون شغل شون چیه؟

ــ یارانه بگیر هستن.
 

  • ...:: بخاری ::...