بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

بسیار جالبه که برخی انسان های محترم دور و بر، تفاوت «چشم و دل پاک» رو با «چشم و دل سیر» نمی دونن. به نظرم هرکدوم اینا قدر یه «جهان بینی» با هم فاصله داشته باشن...

و الله اعلم.

  • ...:: بخاری ::...