بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

هنوز هیچ کس مثل این آهنگ برای غزه نخوانده.

ممنون از مایکل هارت Michael Heart؛ که وسط قلب آمریکا این آهنگ را خواند و بی منت منتشرش کرد و عوض هزار هزار دلار، فقط هزاران هزار بازدید یوتیوب عایدش شد.

+ متن انگلیسی آهنگ

+ متن فارسی آهنگ (ببخشید بابت ترجمه اش. همین الان ترجمه کردم.)

  • ...:: بخاری ::...