بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

دوستان بیانی!

این وبلاگ خوب، قالب ساز آنلاین گذاشتن.

به نظرم ارزش حمایت های مادی و معنوی داره واقعا این کار. هم پیشتاز هستن و هم بی چشم داشت و هم پرتلاش.

امیدوارم هم استفاده کنید و هم در حدی که می تونید با حمایت از ایشون خوشحالشون کنید.

 

  • ...:: بخاری ::...