بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

دوستان بیانی!

این وبلاگ خوب، قالب ساز آنلاین گذاشتن.

به نظرم ارزش حمایت های مادی و معنوی داره واقعا این کار. هم پیشتاز هستن و هم بی چشم داشت و هم پرتلاش.

امیدوارم هم استفاده کنید و هم در حدی که می تونید با حمایت از ایشون خوشحالشون کنید.

 

  • ...:: بخاری ::...