بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

۱۲ مطلب با موضوع «قفسه» ثبت شده است

نام کتاب: فهیمه

نویسنده: نفیسه ثُبات

رمان مستند

انتشارات: روایت فتح

 

در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نام کتاب: بازمانده روز

نویسنده: کازوئو ایشی گورو

مترجم: نجف دریابندری

داستان

انتشارات: کارنامه

 

در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نام کتاب: با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ

نویسنده: نادر ابراهیمی

داستان

انتشارات: اطلاعات

 

در هیئت مجازی کتاب

در حرف تو

 • فاطمه قلی‌پور

کتاب های نمایشگاه کتاب امسال. محض اینکه اگر خواستید تابستانه یا پاییزه کتاب بخرید.

 

لینک پست در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

توصیه هایی برای نمایشگاه های کتاب زندگی تان.

 

لینک پست در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نام کتاب: تپه تاپالای

نویسنده: یاسر یسنا

داستان

انتشارات: عصر داستان

 

در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نمایشگاه کتاب نود و چهار.

با همه ی کتاب های امسالم.

 

لینک پست در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نام کتاب: هورامه

نویسنده: یاسر یسنا

داستان

انتشارات: عصر داستان

 

در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نمایشگاه کتاب نود و سه، یک عالمه کتاب معرفی کرده بودم.

به بهانه معرفی کتاب، برگشتم به آن پست.

 

لینک پست در هیئت مجازی کتاب

 

لینک پست در حرف تو

 • فاطمه قلی‌پور

نام کتاب: زیرخاکی
نویسنده: مجید قیصری
داستان کوتاه
انتشارات: افق

 

در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نام کتاب: جمجمه ات را قرض بده برادر
نویسنده: مرتضی کربلایی لو
داستان
انتشارات: عصر داستان

 

در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور

نام کتاب: رونوشت،بدون اصل

نویسنده: نادر ابراهیمی

مجموعه داستان کوتاه

نشر روزبهان

 

در هیئت مجازی کتاب

 • فاطمه قلی‌پور