بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

نام کتاب: جمجمه ات را قرض بده برادر
نویسنده: مرتضی کربلایی لو
داستان
انتشارات: عصر داستان
قیمت: 8500 تومان
توضیح: این کتاب، مرا تبدیل به چیز عجیبی کرد به نام «من خراب»؛ خود نویسنده را هم.

 

در هیئت مجازی کتاب

  • ...:: بخاری ::...