بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

بخاری

حالا پاییز است
من سردم است
این «دوستت دارم»
کلمات کدام فصل اند؟
(م.مؤید)


+ نوشته های بخاری وقف عام شده اند.
شما هم در این وقف سهیم باشید؛
بخوانید و به نیت وقف منتشرش کنید.

نقشه

کوتاه نوشته های بخاری در شبکه اجتماعی تلگرام

 

جایی که میهمانش هستید، #هشتگ های مختلفی دارد. که گفتم از آنجا که دانستن حق شماست(!) معرفی شان کنم.

 

#کوتاه_نوشته_ها را خودم می نویسم.

#قفسه_کتاب جملات گزیده و گلچین از کتاب هایی است که خوانده ام یا می خوانم.

#یاد_بگیریم مختص آنهاست که از همه بهتر ثابت کردند بلد بوده اند زنده باشند: شهدا.

#شعر ها اگر نام شاعرشان را بدانم که شکر، و اگر نه بی نام منتشر می شوند.

#پست_وبلاگ (به همراه طبقه موضوعی که در وبلاگ ثبت می شود) مربوط به نوشته هایی است که در وبلاگ ثبت می شوند.

#قاب ها عکس هایی اند که گرفته ام.

#جوالدوز مال سیاسی هاست.

#خودگویه ها تک جمله اند و «همینجوری، یهویی»

#بخاری هم به یادگار پای نوشته هایی می خورد که هست ولی در این دسته ها نیست!

 

ممنون از حضورتان.


بخاری در تلگرام